plaatsen van een vliering op zolder Vlaardingen (9)

vaste trap naar de vliering